สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดยโสธร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดยโสธร
ข่าว....Update! ตรวจสอบสิทธิแบบAuthen-BySmartCard เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2557
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๒๐:%M น.


ครื่องอ่านSmartCard มาถึงแล้ว ครับ รับได้ที่งานประกันฯสสจ.ยโสธร

ด่วนๆครับ หน่วยบริการที่สั่งซื้อครื่องอ่านSmartCardไว้แล้ว ราคา เครื่องละ 375 บาท(รวมVat)
รบกวนช่วยรวบรวมเงินส่งและ ที่ส่งเงินแล้วรับเครื่อง
ได้ที่ คุณชาญชัย กลุ่มงานประกันฯ (โทร 087-645-9050) 

เรียน  นายทะเบียนหน่วยบริการ ทุกท่าน

ด้วยทาง สปสช.ส่วนกลาง มีการปรับเลื่อนเวลาการใช้ AUthention SMC

โดยเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2557

สำหรับท่านที่ขออนุมัติเปิดเข้าใช้สิทธิใหม่ หรือมีการย้ายที่ทำงาน(หน่วยบริการ)ใหม่
สปสช.ได้ Refresh Password ให้ใหม่ ท่านสามารถเข้ารับรายละเอียดUsername/Passwordได้ที่นี่!

สำหรับหน่วยบริการที่ยังไม่ขอสิทธิ ท่านสามารถ ขอเพิ่มเข้ามาได้อีกครับ ตัวอย่างหนังสือตาม Links ครับ
http://203.157.181.13/ssom/rtr/Register_Hsub.doc

 ทบทวนขั้นตอนการลงระบบในเครื่องComputer

๑.เสียบเครื่องอ่านSmartcard เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมลง Driver ที่ได้มากับเครื่องอ่าน

Download Driver เครื่องอ่านSmartCard ยีห้อ WAC คลิก

๒ ลงโปรแกรม NHSO_UCSearch_Client3

Download โปรแกรมทีใช้ในการตรวจสอบสิทธิNHSO_UCSearch_Client3 รองรับการ Authen ด้วยบัตร Smart Card & Web service3 (WinXP & Win7)

        ๓.ลงโปรแกรม LicenseManager (******เลือก Update ให้ตรงกับระบบเครื่องคอมว่า 32 bit หรือ 64 bit)

Downloadเพิ่มเติม ได้ที่หน้าเวปงานประกันเราครับ เมนูด้านซ้ายมือ ที่ DOWNLOADS->downloads software

        ๔. เข้าใช้โปรแกรม NHSO_UCSearch_Client3 คลิกIcon ที่หน้าDESKTOP

 

หมายเหตุ: บางเครื่องที่ลงไม่ได้ ให้ปิดระบบป้องกันต่างๆที่มีอยู่ในเครื่องก่อน เช่น Firewall หรือ Antivirus

 

 
Download_ตัวอย่างแบบยื่นคำร้องขอลงทะเบียนมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(รวมทุกส่วนเข้าด้วยกันในหน้าเดียว)

แบบฟอร์มสำหรับโรงพยาบาลที่ต้องการของบเพิ่มประสิทธิภาพ (LOI)

คลิก! Download แบบฟอร์มได้ที่นี่
บัตรสุขภาพแม่และบัตรสุขภาพเด็ก
Download_บัตรสุขภาพแม่

Download_บัตรสุขภาพเด็ก 

 
โปรแกรมแสดงรายชื่อประชากรจากฐานข้อมูลDBPOPจังหวัดยโสธร
User Rating: / 15
แย่ดีที่สุด 
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕:%M น.

:: โปรแกรมแสดงสิทธิประกันสุขภาพของประชากรจากฐานข้อมูลDBPOPจังหวัดยโสธร รายเดือน จากปี 2555---ถึง----ปัจจุบัน ::

เหมาะสำหรับรพ.สต.ใช้ตรวจสอบข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพของประชากรในเขตรับผิดชอบ ปัจจุบัน เป็นรายหมู่บ้าน กับฐานข้อมูลใน HosXp ของ รพ.สต. ครับ
ฐานข้อมูลประชากรจังหวัดยโสธร Update 

ฐานข้อมูลปรชากรสิทธิประกันสุขภาพ

Username : ชื่อที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ Online
Password : รหัสสถานพยาบาลที่ตนเองสังกัด

คลิก! ฐานข้อมูลประชากรจังหวัดยโสธร เดิม

..สรุปข้อมูลจำนวนสิทธิประกันสุขภาพUCS และWEL
รายอำเภอ จำแนกตามหน่วยบริการรอง

สิบเรื่องที่ควรรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

ชาญชัย เสี้ยวทอง

 
โปรแกรมรับรองการเกิดสำหรับโรงพยาบาลทุกแห่ง
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘:%M น.

 เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ด้วยสปสช.แจ้งเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลหนังสือรับรองการเกิด Online ซึ่งตามระบบนั้นจะต้องไม่บันทึกคำนำหน้า มารดา จะใส่แค่ชื่อ-สกุลอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องลงคำนำหน้า รบกวนขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทราบและดำเนินการครับ  ขอขอบคุณครับ
    ชาญชัย เสี้ยวทอง

คลิก!เพื่อบันทึกและพิมพ์ใบรับรองการเกิด

 

 
โปรแกรมลงทะเบียนบุคคลต่างด้าวนอกสิทธิประกันสังคม ...
วันพุธที่ ๐๒ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔:%M น.

ให้ใช้โปรแกรมของกระทรวงสาธารณสุข

http://fwf.cfo.in.th/

LINKS

 

 
คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ2557
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 
วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘:%M น.

 

 

 • ปี2556
 • 57_BOOK01.pdf
 • 57_BOOK02.pdf
 • 57_book03.pdf
 • 57_book04.pdf
 • สำหรับผู้บริหาร ผู้ปฎิบัติ ผู้สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  เป้าหมายการดำเนินงานและโครงสร้างการบริหาร - - สิทธิประโยชน์และการขอลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ - - มาตรฐานหน่วยบริการสาธารณสุขและการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ - - การบริหารงบประมาณระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2555 - - การคุ้มครองสิทธิประชาชน - - ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 •  
  NHSO_UCSearch_Client3
  User Rating: / 8
  แย่ดีที่สุด 
  วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗:%M น.

  โปรแกรม NHSO_UCSearch_Client3 รองรับการ Authen ด้วยบัตร Smart Card & Web service3 (WinXP & Win7)

  โปรแกรม NHSO UCSearch Client3 Version 3.0 ได้รวมโปรแกรม 2 โปรแกรม
  คือ NHSO UCSearch Client Version 1.4.7 และ NHSO UCAuthentication เข้าด้วยกน โดยที่ผู้ใช้งาน
  ไม่ต้องเสียเวลาในการติดตั้งโปรแกรม 2 คั้รงเหมือนเดิม ซึ่งสามารถลดระยะเวลาในการติดตงโปรแกรมลงมาก
  และเมื่อติดตั้งโปรแกรม NHSO UCSearch Client3 Version 3.0 เรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานฟังชั่นหลัก
  ของโปรแกรมผ่านระบบ Web Services ดังนี้
  -  ตรวจสอบสิทธิจากบัตรประจำตัวประชาชน
  -  ตรวจสอบสิทธิ โดยใช้ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  -  ตรวจสอบสิทธิ โดยใช้ ชื่อ – สกุล
  -  ตรวจสอบสิทธิแบบกลุ่ม
  -  ตรวจสอบสิทธิออนไลน์ (UCSearch)
  -  ปรับปรุงข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพบนบัตร Smart Card

  NHSO UCSearch Client3 Version 3.0 รองรบระบบปฏิบัตการ Windows ดังนี้
  - Microsoft Windows XP ให้ติดตั้งไฟล์ “UCSearch3_Setup_XP.exe”
  - Microsoft WinDows7 32 Bit ให้ติดตั้งไฟล์ “UCSearch3_Setup_WIN7.exe”

  สามารถ Downloads ที่ เมนู DownLoads Software ครับ
  - NHSO_UCSearch_Client3_For_XP.zip
  - NHSO_UCSearch_Client3_For_WIN7.zip

  มีปัญหาการติดตั้ง ติดต่อ ปริญญา  มาแสวง 082-814-8146

   
  << เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

  Downloads

  Login Form  Who's Online

  เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

  สถิติเข้าชม Website

  mod_vvisit_counterวันนี้19
  mod_vvisit_counterวานนี้336
  mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้932
  mod_vvisit_counterเดือนนี้5155
  mod_vvisit_counterทั้งหมด371508